1996

Intertrading Group Bulgaria е създадена в България

1992

AP Holland е създадена в Холандия

Фирмата е насочена да популяризира най-модерните холандски технологии в оранжерийното производство и да бъде връзка между българските клиенти и фирма Ap Holland.

Фирмата има задължениеДа предложи най-качественото съоръжение и оборудване.

Да внедри високопроизводителни и конкурентни технологии.

Да осигури цялостно решение за реализация на проектите.

Да осигури безупречно обслужване от висококвалифициран холандски екип в периода на строителството на оранжериите.

Да обучи на място персонала на клиентите от холандски агроном за правилното управление на технологичния процес и достигането на максимално високи добиви.

В допълнение към проектирането, доставката и монтажа на цялостния проект на оранжерията , Intertrading Group предлага на своите клиенти доставка на широк набор от програми, инструменти , специализирани машини , семена , растения , торове и т.н.

Нашата гама от дейности и услуги продължава да се разширява с нарастващото търсене от страна на нашите клиенти .

Компанията е насочена в сферата на стопанството и строителство на оранжерии. Тя се опитва да отговори на всички въпроси свързани с оранжерийното производство, на градинския, селскостопанския и цветарския пазарен сектор. AP Holland предвижда тези въпроси, наред с други, като ключов изпълнител за оранжерии в целия свят.

Персоналът и представителите на Ap Holland имат богат опит в работата с международни клиенти , както публични, така и в частния сектор. Услугите, предлагани от AP Holland се правят специално за всеки един клиент ,за да може да се постигне максимално добър резултат.

Съвет на директорите

Тео J. Hoeve
С повече от 40 години профисионален опит .Реализирал големи проекти по света
Jos Van. Opsta
Активен в селското стопанство и градинарското проектиране , с повече от 25 години опит в изграждането и управлението на проекти
Деню К. Денев
Осъществява връзката на българските клиенти с холандската компания по изграждането и проектирането на оранжерии – повече от 15 години