Компютърният климатичен кортрол, който АР Holland осиryрява е идеалното решение и е подходящ за всякакви оранжерии.

Добрата система увеличава продукцията и спестява труд и енергия. Цялата необходима Ви информация е достъпна до 24 часа на компютърния екран или на графики.

Нашите системи се изработват по поръчка съгласно специфичните Ви нужди. Най-нови софтуерни програми се проектират така, че да съответстват на местните условия.

Компютърната система може да контролира:

Енергийни и засенчващи панели

Вентилационна система

Влажност Охлаждане

Концентрация на СО2

Осветление

Отопление

Напояване и наторяване