Тази инсталация осигурява събирането на CO2 отделен от котлите за отопление и събирането му в специално изграден резервоар. Този въглероден двуокис се подава в оранжерията под налягане и допълнително стимулира фотосинтезата на растенията. Това спомага за значително увеличаване на добивите.