Могат да се инсталират няколко вида отоплителни системи за оранжерии, адаптирани спрямо специфични или извънредни климатични условия. Съвременните монолитни бойлери за гореща вода, захранвани с газ или нафта, в комбинация с индивидуална система от тръби и помпи, гарантират ниска консумация, надеждност и минимална поддръжка. За по-умерен климат се предлага директно или индиректно въздушно отопление.

Разпределителен колектор в оранжерия за точно компютърно контролирано разпределение на топлината и контрол на температурата.

Двулинейни циркулационни помпи Johnson с 4-пътни смесителни вентили.

Поглед в напълно автоматизиран котел.

Газови водогрейни котли.

Технически данни:

– Бойлери: Cronе CLW 130, 3.5 Gcal / час.

– Горелки: Vitotherm, модулиращи с 2-скорости на вентилатори.

Основен дистрибутор на топла вода в котелното, с автоматичен разширителен съд разположен от дясната страна на картината.

Основни разпределителни колектори в котелното.

Разпределение и контролиране на температурата на топлата вода в парникови секции и в основните вериги за транспорт до вторично разпределение в колекторите.

Три работи котли с напълно автоматично каскадно управление.

Топла стая – водогреен котел за парникови отоплителни цели.

Работата е напълно автоматизирана от компютърната система за управление.

Водогреен котел с CO2 генератор в комбинация с топла вода с резервно захранване .