Системите за наторяване са разработени на най-надеждния съвременен принцип за смесване на торовете и препаратите. Те са специално проектирани за малки или средни площи.

Устройствата се предлагат с капацитет между 6 и 20 м3/ч. Стандартния модел може да се оборудва с допълнителни приспособления за посрещане на нуждите на всеки клиент.

Характеристики: Устройството се състои от стоманена рамка с вграден смесител от фибростъкло. Компютърът, контролиращ подхранването, заема централна позиция. Контролното табло е просто и лесно за работа. Стандартната програма е на английски, но може да бъде доставена и на други езици.

Помпата е произведена от неръждаема стомана и почти не изисква поддръжка. Капацитетът й варира от 6 до 20 м3/час в зависимост от площта за напояване. Помпата засмуква обогатената с торове вода от смесителя през главния водопровод и до клапите.

Устройството е свързано с три инжектора, които захранват смесителния танк с концентрирани торове или киселина. Измерването и дозирането на торове/киселини се осъществява от ЕС или РН сензори. Могат да се инсталират и дублиращи сензори само за измерване. Те служат като защитно устройство и задействат аларма при повреда на сензорите в основната структура.

В зависимост от предварителните настройки и измерените стойности компютърът контролира дозирането на торове/киселина чрез задвижване на електрическите клапи, разположени в горната част на всмукателните тръби, към инжекторите.

За лесно дозиране на торовете се използват индикатори за потока им с клапи към инжекторите.

Поддръжката на цялата система се свежда до редовно почистване на главния филтър и малките цедки в обходните канали и коригиране на сензорите. Честотата на чистене на филтрите зависи от качеството на поливната вода и използваните торове.