Ap Holland предлага на клиентите си и много други приспособления за улесняване на работата им като транспортни колички, стълби, ножици, машини за пръскане под високо налягане и други.

Ap Holland доставя на клиентите си резервни части, а също така, качествени семена, торове и препарати за гарантиране на високи добиви.

Ap Holland осигурява супервайзери, които контролират на място изграждането на оранжериите. Осигурява също и специалист агроном от Холандия, който обучава персонала на клиента от засаждането на семената до започването на беридбата на продукцията. По този начин клиента се запознава на място с модерните Холандски технологии.