Тази инсталация гарантира на клиентите пречистване на водата , която се получава от водоисточника ( сондажа ). От водата се премахват всички вредни соли, твърди частици и други примеси. Така водата не запълва порите в субстратните възглавници и се гарантира по-висок добив. Пречистената вода отговаря на най-високи стандарти и може да се използва в други области като производство на алкохолни и безалкохолни напитки и други.