Засенчващите панели имат 4 основни приложения

намалят слънчевата радиация

спестяват енергия при по-ниски температури през нощта

контролира се влажноспа на въздуха в оранжерията

реryлират дневно и нощно осветление при отглеждане на цветя

За постигане на споменатите резултати се предлагат разнообразни материи за панелите.

Хоризонталните панели се движат чрез механизъм от тръби и алуминиеви водачи. Движението на панелите става по централни оси чрез зъбчати колела.

За страничните и разделителните стени се използват навиващи се панели, снабдени с тръби и мотори. Гарантираме дългия живот на панелите и задвижващите ги механизми и лесното и безпроблемното им използване.

Екранната система позволява да се постигнат значителни икономии със следните параметри:

Енергоспестяване – до 40% икономия на гориво при отоплението на оранжерията.

Слънцезащита – до 45% намаляване на слънчевата радиация и по добро охлаждане на оранжерията през горещите дни.