Напоителните системи са задължително условие за всеки производител. Добрата и надеждна напоителна система е резултат от правилно проектиране, включително с автоматизирано дозиране на оптимално количество торове според нуждите на всяко растение. Затова AP Holland предлага широк спектьр от системи като автоматизираната система за капково напояване, основаваща се на принципа на смесителни танкове. Също така се използват възли за директно впръскване за отглеждане на зеленчуци, плодове и други култури.

Освен системите за директно напояване се предлагат и голям избор от модели за покривна напоителна система. Автоматизирано използване на вода под високо налягане се прилага в частност в разсадниците, както и за контрол на влажността или охлаждане.